Lise Askvik

Innlegg med taggen "Verdig eldreomsorg"

2 resultater

Eldreopprøret er igang

Kritikk og politikk

Trine kjemper mot grell urettferdighet

Liv og helse