Lise Askvik

Årlig Arkiver

1 resultat

Helsepartiet

UNN-skandalen: Styret i Helse Nord bør gå -og helseministeren granskes

Published on: februar 10, 2018 at: 22:11
1 kommentar

Hei kjære bloggfølger!

Nå er det over halvannet år siden bloggen fra Sicilia ble avsluttet. Siden den tid har jeg sluttet i P4, startet Helsepartiet, høstet over 10.000 stemmer og arbeider daglig for en høyere prioritert helsesektor – av hundre gode grunner.

Denne bloggen blir fra nå av en litt annen enn solskinnet fra Sicilia. Det blir personlige betraktninger omkring helsetjenesten, politikken, media og litt fra privatsfæren.

For deg som har fulgt tilstanden ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) vil det være av interesse at vi i går sendte ut understående pressemelding:

«Etter det som omtales som «elleve års terrorledelse» ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) har adm. dir. Tor Ingebrigtsen denne uken sagt opp sin stilling. Den utløsende årsaken var at offentligheten fikk innsyn i trusler Ingebrigtsen fremsatte til egen styreleder Marianne Telle. Denne lederstilen har flere enn styreleder stiftet bekjentskap med.

Varsler og advarsler omkring forholdene og lederkulturen ved UNN har florert. Leder av Helsepartiet Lise Askvik er blant de mange som har brakt saken frem i den offentlige debatten både gjennom boken «Helsesviket», aviskronikker, i sosiale medier og gjennom Helsepartiet. Henvendelser til Helseministeren med oppfordring om å rydde opp har ikke avstedkommet virksomme tiltak. Gjennom fem år som minister har Høie tillatt Ingebrigtsens ledervelde uten hinder, tilsyn eller effektiv korreks.

-Med Ingebrigtsens avgang håper og tror jeg flere alvorlige hendelser kommer frem, sier Lise Askvik.
-Disse vil bidra til å ansvarliggjøre myndighetene om hvilke nødvendige endringer som må til.

Kraften bak Tor Ingebrigtsens virke er tilliten fra Helse Nord. Senest tirsdag denne uken lå det an til at Ingebrigtsen skulle fortsette i jobben enda et halvt år. Sluttavtalen hans fremstår som en belønning. Først når offentligheten fikk innsyn i truslene i Telle-saken stiller leder av Helse Nord, Lars Vorland, seg imot Ingebrigtsens fortsettelse. I dag trakk også UNNs styreleder Jorhild Andreassen og styrets nestleder Erling Espeland seg med umiddelbar virkning.

Helsepartiet mener at leder Lars Vorland og styret i Helse Nord må vurdere sine stillinger for deres manglende inngripen i lovbrudd, ukultur og de trusler Ingebrigtsen har stått for. Deres medansvar er stort.  Også Bent Høies manglende inngripen i vanstyret ved UNN bør granskes.

– Liv og helse ligger til grunn for all samfunnsdeltakelse. For mange ansatte og pasienter ved UNN har blitt utsatt for alvorlige helsetrusler. De ansvarlige må fratre før reelle forbedringer kan vokse frem, sier Askvik.»

Del
1 kommentar