Lise Askvik

Månedlige Arkiver

1 resultat

Kritikk og politikk

Eldreopprøret er igang

Published on: juni 11, 2016 at: 22:51
19 kommentarer

Gjennom historien har vi sett at når folk bli dårlig behandlet gjennom lang nok tid, ja da reiser vi oss i vrede og forlanger endringer. 
Nå skjer det igjen. 

Åttisju år gamle Asbjørn Krogsæther i Åsnes kommune ble kjent gjennom TV2s reportasje da han nektet å la seg tvangsflytte ut av sykehjemsplassen. Den var absolutt nødvendig for hans minimale livskvalitet. Sambygdingen Synnøve Græsmo (95) var ikke like heldig å få den livsnødvendige plassen. Hun døde etter ensomhet, lidelser og beinbrudd.

TV2: Asbjørn Krogsæther (87) har fått nok.
(Saken fortsetter under bildene)
Asbjørntv2

Uverdigheten i Åsnes kommunes avslag på Synnøves plass, gjør datteren hennes fortvilet og rasende. Slik reagerer mange av oss andre også! Åsnes kommune er dessverre langt fra den eneste som synes det er greit å nedprioritere egen eldrebefolkning slik at flere sykehjemssenger heller står tomme.

Asbjørn oppfordrer nå til et eldreopprør. Og det ser ut til at han skal få nettopp det.
Lege Synne Bernhard (HTA) og facebookgruppen Verdig Eldreomsorg inviterer alle til å støtte opprøret og kravet om en helt annen prioritering fra Åsnes kommune. Og fra alle andre som ikke tar denne svake gruppens behov inn over seg.

Når gamle folk, som har betalt skatt gjennom lange arbeidsliv, ikke skal få et minimum av verdighet og velferdstjenesten tilbake, ja da kan ikke Norge være blant verdens beste land. I hvert fall ikke for våre eldre. Ekstra ubehagelig blir disse prioriteringene når vi vet at kommunalsektoren har bevilget seg langt over gjennomsnittlige lønninger de siste årene.
Skal vi godta at folkevalgte og deres maktbyråkrater legger beslag på felleskapsressurser som kunne vært brukt på eldreomsorgen? Finner du deg i at de svarer til media at de «ikke vil kommentere enkeltsaker»?

Til uken reiser lege Synne Bernhard til Åsnes kommune og tar kraftig grep om saken. Hun skriver på sin facebookside;
«Jeg har nå kontaktet ordføreren i Åsnes kommune, Ørjan Bue (SP), hvor Asbjørn Krogsæther bor. Jeg forlanger at han stiller sammen med meg hos Asbjørn til uken. Da skal han få muligheten til å forklare hvorfor eldre i Åsnes kommune behandles så skandaløst! TV2 blir med!»

Du oppfordres herved til å vise din støtte gjennom facebooksiden Verdig  Eldreomsorg, på twitter under #Eldreopprøret og ved å ta opp temaet og dele linker i sosiale medier.
Et opprør er i gang. Det blir neppe det eneste i helsenorge dette året.

Takk til TV2 og reporter Asbjørn Øyhovden som har gjort flere glitrende, konfronterende og viktige innslag om den kyniske eldreomsorgen i ett av verdens rikeste land.

Del
19 kommentarer