Lise Askvik
Kritikk og politikk

Eldreopprøret er igang

Published on: juni 11, 2016 at: 22:51
19 kommentarer

Gjennom historien har vi sett at når folk bli dårlig behandlet gjennom lang nok tid, ja da reiser vi oss i vrede og forlanger endringer. 
Nå skjer det igjen. 

Åttisju år gamle Asbjørn Krogsæther i Åsnes kommune ble kjent gjennom TV2s reportasje da han nektet å la seg tvangsflytte ut av sykehjemsplassen. Den var absolutt nødvendig for hans minimale livskvalitet. Sambygdingen Synnøve Græsmo (95) var ikke like heldig å få den livsnødvendige plassen. Hun døde etter ensomhet, lidelser og beinbrudd.

TV2: Asbjørn Krogsæther (87) har fått nok.
(Saken fortsetter under bildene)
Asbjørntv2

Uverdigheten i Åsnes kommunes avslag på Synnøves plass, gjør datteren hennes fortvilet og rasende. Slik reagerer mange av oss andre også! Åsnes kommune er dessverre langt fra den eneste som synes det er greit å nedprioritere egen eldrebefolkning slik at flere sykehjemssenger heller står tomme.

Asbjørn oppfordrer nå til et eldreopprør. Og det ser ut til at han skal få nettopp det.
Lege Synne Bernhard (HTA) og facebookgruppen Verdig Eldreomsorg inviterer alle til å støtte opprøret og kravet om en helt annen prioritering fra Åsnes kommune. Og fra alle andre som ikke tar denne svake gruppens behov inn over seg.

Når gamle folk, som har betalt skatt gjennom lange arbeidsliv, ikke skal få et minimum av verdighet og velferdstjenesten tilbake, ja da kan ikke Norge være blant verdens beste land. I hvert fall ikke for våre eldre. Ekstra ubehagelig blir disse prioriteringene når vi vet at kommunalsektoren har bevilget seg langt over gjennomsnittlige lønninger de siste årene.
Skal vi godta at folkevalgte og deres maktbyråkrater legger beslag på felleskapsressurser som kunne vært brukt på eldreomsorgen? Finner du deg i at de svarer til media at de «ikke vil kommentere enkeltsaker»?

Til uken reiser lege Synne Bernhard til Åsnes kommune og tar kraftig grep om saken. Hun skriver på sin facebookside;
«Jeg har nå kontaktet ordføreren i Åsnes kommune, Ørjan Bue (SP), hvor Asbjørn Krogsæther bor. Jeg forlanger at han stiller sammen med meg hos Asbjørn til uken. Da skal han få muligheten til å forklare hvorfor eldre i Åsnes kommune behandles så skandaløst! TV2 blir med!»

Du oppfordres herved til å vise din støtte gjennom facebooksiden Verdig  Eldreomsorg, på twitter under #Eldreopprøret og ved å ta opp temaet og dele linker i sosiale medier.
Et opprør er i gang. Det blir neppe det eneste i helsenorge dette året.

Takk til TV2 og reporter Asbjørn Øyhovden som har gjort flere glitrende, konfronterende og viktige innslag om den kyniske eldreomsorgen i ett av verdens rikeste land.

Del

Kommentarer (19)

 1. Gerd Wester

  Støtter dette 100%. Her mener jeg alle politiske partier må inn på teppet og vi må få på plass en plan og regjeringen må øremerke midler for flere år framover som utelukkende skal gå til eldreomsorgen og ikke til noe annet. Regner med det er noen som kan ta det opp med de riktige kanaler.

  1. Ja, media gjør stadig små, spede forsøk. Men jeg ser ingenting som monner mot det uføret vi er på vei mot.
   Dessverre.
   Mvh Lise

  2. En stor skam for Norge å bli kjent for å mangle respekt og verdighet for de eldre, som faktisk har lagt grunnlaget for den rikdommen våre myndigheter liker å skryte av. Vi er fattige likevel!!!

 2. Leif Erling Bjørnes Stall

  Dere har min fulle støtte ved neste valg må politikere stilles til ansvar for sine handlinger.

  1. Ja, noen må snart begynne å snakke fornuft og slutte å la seg forføre av helseministerens nye klær!

 3. Pengene må følge pasienten,lyder det kjent,rip Alvheim for mange år siden,men dessverre aldri satt ut i livet. De eldre betaler 85% av pensjon på heim + % av evnt.formue og private ting.Svigermor og en annen lå på et lite rom,og tilsammen betalte de 18-19000,- i egenandel for 3×5 meter. Og de fleste ansatte hadde %,,stillinger med lav andel.Så det er vel på tide å få dette ut av kommunale budsjetter .!

  1. Ja, noe helt nytt og revolusjonerende må snart skje, for på denne måten har de ansvarlige fått holde på lenge nok. Og de har bevist hva de klarer å prestere: ynkelig lite.

 4. Mary Hopen Klingen

  Einig i at eldreomsorgen treng å bli likare, men vi kan ikkje skylde på kommunale lønningar. Lønningane følger vel den vanlige lønnsutviklinga, som vert forhandla fram.

  1. De kommunale lønningene har steget mye mer enn for folk ellers i samfunnet. I vår kommune bevilget politikerne seg 9% -og de foreslo 12% til ordføreren (hvis jeg husker helt rett). Media har omtalt hvordan kommunalsektoren har dratt ifra. Det er fullstendig uhørt.
   Sak om dette lengre ned på siden her: https://www.facebook.com/Er-helsenorges-rammevilk%C3%A5r-oppskrytt-220558268084498/?fref=ts

 5. Vanja Helene Hansen

  Dette er på høy tid. Heia Lise og Asbjørn. Hele landet støtter dette. Det er ingen, absolutt ingen politiker som prioriterer de gamle og syke i dette landet her. De som har bygd opp landet så vi har hatt råd til å bore etter oljen , får overhodet ingen glede av de pengene. Politikerne juger og juger hver gang det er valg, og lover bedringer. Men ingenting skjer. Nå er det nok. Vi er også medskyldige når vi tillater dette uten å gjøre noe. Så takk Lise, for at du tar tak i dette. Det er en skam.

 6. Det trengs et opprør for verdig eldreomsorg, verdig liv for uføre, verdig liv for alle pensjonister. Det er gjort så mye uopprettelig skade av våre politikere de senere årene når det gjelder uføre og gamle at jeg neppe vil kalle Norge en velferdsstat.

 7. Solrun Istad

  Støtter dere 100 %
  Det haster med et omfattende og landsdekkende eldreopprør. Det haster at kommunene i hele landet får fokus og krav rettet mot seg når det gjelder prioriteringer av eldre. Nå er det verdig omsorg for alle eldre som må stå øverst på agendaen. Vi har barnevern, vi har et desperat behov for et eldrevern!! Grunnleggende menneskerettigheter blir brutt jevnlig. Vi har hørt og sett nok omsorgssvikt av eldre. Nok er nok. Det viktigste må være å la staten ta over alt administrativt ansvar for eldreomsorgen. Kommunene har bevist at de ikke duger til dette. Vi har statlige sykehus, la eldreomsorgen bli et statlig ansvar.

 8. Solrun Istad

  Så flott med fokus på et bedre liv for våre eldre; Tusen takk! Støtter et landsdekkende og høyrøstet eldreopprør 100 %! Det haster. Jeg tenker da på alt som ikke fungerer. Staten må ta ansvaret for eldreomsorgen. Kommunene har bevist at de ikke skjøtter oppgaven med å gi eldre en verdig og trygg eldreomsorg. For mye som fungerer for dårlig. Prioriteringene er ofte forkastelige. Bor selv i en kommune der et årlig underskuddsprosjekt som badeland og også andre signalbygg blir prioritert, mens eldre tvangsflyttes, da selvfølgelig til to på ett enkelrom. Hvilken ordfører/ rådmann ville likt å bo på denne måten? Dette, og mye annet i eldre»omsorgen», betrakter jeg som aktiv dødshjelp. Barna har barnevern, eldre må få eldrevern, det haster, for menneskerettighetene blir brutt jevnt. Jeg tenker også på alle dem som utdanner seg i omsorgsyrker, som gjør det ut fra motiv om å sikre seg fast jobb/inntekt, men som overhodet ikke er egnet til dette. Mer vil det dessverre bli også av dette nå i disse omstillingstider vi er i. Derfor ekstra viktig med et lavterskel eldrevern og mer kvalitetssikring. Pårørende må bli hørt og tatt på alvor. Det må bli slutt på at kommuner gjemmer seg bak floksler som «at vi kommenterer ikke enkeltsaker». Det fungerer bare for å slippe å stå til ansvar. De eldre er mer enn en «enkeltsak» De har vært, og er, ressursrike medvandrere. De som har behov for pleie og omsorg, bør få behovet dekt så snart det oppstår. Eldreomsorgen burde aldri vært drevet av kommunene! Neste år er det valg. Da skal de eldre besøkes, godsnakkes til, klappes og strykes, for å sanke stemmer. Stemmer som gir makt til å forvalte arven etter våre eldre. Noe må skje før den tid. Folket må, slik du nå gjør, stå enda mer på barrikadene for en bedre og verdigere eldreomsorg, tørre å lage mye mer støy rundt eldresaken! JA til en verdig eldreomsorg!

 9. Randi Bakkene

  Støtter 100 % jeg også. De prater så fint om våre helter som falt i krigen og de som kjempet for vårt land, samt de som bygde det opp igjen til det vi har i dag. At vi skal hedre dem å være dem verdig…. MEN.. Når våre eldre blir syke eller trenger omsorg/hjelp på sine siste år, da blir plutselig lommeboka veldig trang. For da må dem gi noe, istedenfor å BARE PRATE….. HVOR ER VERDIGHETEN OG HEDEREN HEN DA??????? Bare lurer……

 10. Britt Johnsen

  Er helt enig ,håper dere klarer å få gjort noe med dette.
  Krysser fingrene å sender dere gode ønsker. Virker som når en er blitt pensjonist er det ikke så nøye, man teller ikke så mye med lenger.
  Som sakt støtter dere 100 prosent.

 11. Staten har alltid stjålet fra oss eldre. Ikke for vi behandling ved sykdom, som vi har krav på.Staten betaler ikke ut lønnspålegg.De legger på medisiner etc slik at egenandelen går opp automatisk hvert år. Tar av trygda og gir til de rike, som har mer enn nok fra før. Eldre har det så dårlig på sykehjem, at de ikke engang for lov og stå opp om dagen. Ikke dusje mer enn en gang i mnd. Mat blir servert som ikke hundene en gang spiser. Eldre går ned i vekt på sykehjemmet. Vi eldre lider mer enn innsatte.Her skulle alle kjelltringer ha byttet plassen med oss. Kaste ut eldre i kommunale boliger, slik at innvandrere skal få husly. De tror det sikkert ikke selv, hadde de hatt hode på rett plass. Norge har blitt et uland til sitt eget folk.Menn lønn og lønnsforhøyelse skal de ha og ikke bare indeksregulering der i gården. Føst seg selv og deretter seg selv.

 12. Jon Bjørge Johansen

  Politikerne snakker på seg snakkebrokk aannenhvert år når de skal hegne om sine egne taburetter ! Da er hensynet til oss eldre en prioritert sak! Da er det veldig viktig å besøke flest mulige eldre/sykehjem på stemmejakt og gratis både mat og drikke !
  Politikerne fremhever Norge som verdens beste land å bo i ! Da skal det som Jens Stoltenberg som statsminister sa » det skal skinne av eldreomsorgen»!men etter valget blir det alltid stille ! Sanneheten er det stikk motsatte, pensjonene blir underregulerte, kommunene tar 85% av pensjonene hvis du er så uheldig å havne på alders-og sykehjem, egenandelene øker hvert år !
  Eldrebølgen er det nye skjellsordet i landet. Vi er bare en pest og en plage !
  Ungdomspolitikere fra alle partier står frem i media og besverger seg over kostnadene til drift av eldreomsorgen ! Noen står sågar frem på TV (debatten) og foreslår saftige kutt i overføringene !
  Det virker som man glemmer at vi eldre bidrar til inntekt til samfunnet, vi betaler jo skatt av våre beskjedne pensjoner. Dessuten ser man ikke de resurser vi representerer med livslang erfaring og kompetanse, sammen med tradisjon og miljø ! Jeg våger den påstand at den eldre garde er til nytte for samfunnet, idet de fleste er oppegående mennesker og med den erfaring andre aldersgrupper ikke er i nærheten av !
  Jeg støtter initiativet 100% og oppfordrer alle til å gjøre det samme !

 13. Tove Kristin Torjul

  Synes det er så topp at dere tar opp dette! Har jobbet i pleien selv, og kjenner meg igje når du beskriver dagens tragiske realitet for mange. Stå på !
  Hilsen @litj.mor

  1. Ja, nå er det nok! Vi var i Kragerø i går og sa kontant ifra at sånn går det ikke an å behandle eldre – og deres pleiere. Altfor mange steder er det økonomi fremfor alt annet, hardt og brutalt.
   Har du støttet Verdig Eldreomsorg på facebook?

   Mvh Lise

Write a Reply or Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.