Lise Askvik
Kritikk og politikk

Ny og tøff generalsekretær i Helsetjenesteaksjonen

Published on: januar 22, 2016 at: 21:14
0 kommentarer

Mens de fleste av oss feiret hyggelig jul og nyttår med familie og venner, lå flere kvinner og menn for døden i norske hjem og institusjoner. Mange av dem fikk god smertelindring og nødvendig hjelp, men 92 år gamle Lilly Johnsen ble kastet ut av sykehjemmet sitt -tre dager før jul.

HTA2

Til tross for at Lilly Johnsen er alvorlig benskjør, nesten blind og døv, er ustø, bruker rullator og hadde et smertefullt brudd i ryggen -og til tross for at ektemannen hennes bodde på samme hjem- ble den skrøpelige 92-åringen tvunget ut av institusjonen. På sykehjem skulle hun ikke bli.

Men den gamle kvinnen kan ikke lenger lage mat, ikke ta nødvendige medisiner og ikke gå på toalettet alene. Hun har verken mobiltelefon eller trygghetsalarm. Men beslutningstakerne i Flakstad kommune i Lofoten besluttet likevel at hun var for frisk til å få bli på sykehjemmet. Samtidig bestemte de at hun var for syk til å få lov å være med på julefeiring som pårørende hos ektemannen, på sykehjemmet.

For i Flakstad er det makta som rår. Om det går brutalt ut over syke folk med behov for nettopp kommunens omsorg, ser ikke det ut til å gjøre særlig inntrykk på de ansvarlige.

Heldigvis har vi HELSETJENESTEAKSJONEN (HTA). En organisasjon av helseansatte, pasienter og pårørende som ikke lenger finner seg i at penger og makt begår stadig mer brutale vedtak -uten at lidende mennesker blir vurdert med omsorgssektorens grunnleggende empati og medmenneskelighet. Helsetjenesteaksjonen protesterer mot avgjørelser som bærer preg av en iskald økonomisk-logisk tilnærming. Nå har HTA fått sin første generalsekretær:

HTA

Lege, kirurg, pårørende og nå nyvalgt generalsekretær i Helsetjenesteaksjonen, Synne Bernhard, tar grep for Lilly Johnsen. Hun setter seg grundig inn i sakens ulike sider, i jussen, i politikken, hun ringer, sender mailer og griper tastaturet. Hun er ikke i tvil om at pasienten har fått feil avslag, så hun får med seg flere av oss helseforkjemperne i dette leserbrevet til NRK Nordland:
«Hvor syk må man være for å få man være for å få innvilget sykehjemsplass i Flakstad kommune?» «Dette er, efter vår oppfatning et brudd på norsk lov, herunder forsvarlighetskravet og verdighetsgarantien, sannsynligvis også på grunnleggende menneskerettigheter, til slutt og ikke minst et soleklart brudd på den moral og etikk en etat i omsorgsbransjen skal bekjenne seg til.
«Dette er ikke et spesielt tilfelle» – sier assisterende rådmann Ole Bakkejord.»

Flakstad kommune innrømmer altså å behandle flere eldre like dårlig og mener derfor at Lilly Johnsen ikke er verd å diskutere? Aksepterer vi som betaler politikere og kommunale småkongers lønn at så lenge de gjør mange nok urett, er det ok?

Hvor er det blitt av helt normal folkeskikk i Flakstad? Hvor er etikken og moralen? Hvordan er lovforståelsen og kontrollinstansene? Kjenner alle hverandre så godt i bygda at ingen evner å kritisere?Er det under parolen «vi har ikke råd til alt» eller «vi må jo prioritere» at maktmenneskene mener å ha handlingsrom til å behandle folk hvor dårlig som helst?
Pasientombudet er nå på saken. Vi er mange som følger godt med både Flakstad kommune og Lillys videre skjebne. Dette haster.

Hvis et samfunn kan måles på hvordan de behandler sine svakeste, hvordan står det egentlig til med Mor Norge? Historien om Lilly har paralleller i alle landsdeler. 

Rett etter jul skjer det samme i Oslo.
Østlandssendingen melder:  «Dødssyke Helga Bafico (92) vil tilbringe sine siste dager på sykehjem for døende og uhelbredelig syke. Men selv om flere plasser står tomme, avviser bydelen søknaden hennes.» I Frogner bydel overprøver altså en kontorist legens faglige vurderinger, og lar en døende kvinne og hennes familie i dyp fortvilelse og sorg.

Helsetjenesteaksjonens Synne Bernhard ser saken i lys av en annen hendelse fra ukene før, der hovedstadens bydeler oppgir til døende pasienter at det er fullt på lindrende enhet ved Akersleva sykehjem. Det er ikke er sant. Ledige plasser finnes det flere av. Men fordi plassene ikke blir brukt blir de besluttet nedlagt.
HTAseng

Bernhard griper saken med faktum: disse plassene blir ikke brukt nettopp fordi pasienter og pårørende får uriktig opplyst at det er fullt. Dermed frarådes de å søke. Flere medier griper saken, HTA-generalsekretæren er klar i sitt krav om at plassene ikke skal legges ned, men benyttes. Denne problematikken kjenner Synne Bernhard både som lege og som pårørende. Undersøkelsene hennes viser dessuten at «vedtaket» om å legge ned disse nødvendige plassene er gjort uten at det finnes noe skriftlig. Til tross for at skriftlighet er et absolutt krav i forvaltningsloven. Hvor amatørmessig kan folk med ansvar for liv og død tillate seg å være -uten at det får alvorlige konsekvenser?

Vedtaket er både lovstridig og innbyggerfiendtlig. Behovet for disse sengeplassene er stort. Sammen med facebookaksjonen Verdig Eldreomsorg (nesten 40.000 støttende), med Hospiceforum Norge og flere engasjerte helseforkjempere i ulike sosiale og tradisjonelle medier, endrer eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen vedtaket: «Vi har ikke et godt nok tilbud til alvorlig sjuke og døende, og jeg fryktet at vi kom til å komme opp i uverdige situasjoner, sier Thorkildsen.»
Uverdige forhold har  vi allerede, kjære Inga Marte. Både på sykehjem og i enkelte bydelsadministrasjoner. 

Etter flere ukers kamp, kontakt med pårørende, juridiske betraktninger, dialog med myndigheter og fagfolk er også Synne Bernhard sentral i at dødssyke Helga Bafico endelig får lindring, hvile og palliativ pleie ved Akerselva sykehjem. Etter bare halvannet døgn dør hun ved hjemmet. 

Og i Flakstad kommune har maktfolket evaluert avslaget på sykehjemsplass til Lilly Johnsen. Og frikjent seg selv. De mener fremdeles å ha gjort en god jobb. Og imens ligger en 92 år gammel kvinne uten kommuens pleie, stell og omsorg.

htagåstol

Synne Bernhard kan ikke gå inn i alle de sakene som både behøver og fortjener ny og mer human behandling. Helsetjenesteaksjonen trenger flere medlemmer. Nå må vi sette ned foten, vi som utgjør demokratiet. Jo flere av oss HTA representerer i sin saklige, kraftfulle protest, jo lettere vil vi bli hørt.
Hvis du vil være med å støtte kampen for et humant helsevesen så meld deg inn i dag: http://helsetjenesteaksjonen.no/V01/meld-deg-inn/
Årsprisen på 400 kr / 300 kr er en investering i håp for alle pasienter.
Takk.

 

Flere linker til saker om Helga Bafico:
http://trijaks-graff.blogspot.no/2016/01/i-dag-fikk-92-arige-dende-helga-endelig.html
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99011416/14-01-2016
Om Lilly Johnsen:
http://www.nrk.no/nordland/hvor-syk-ma-man-vaere-for-a-fa-innvilget-plass-pa-sykehjem-i-flakstad-kommune_-1.12724257
http://www.nrk.no/nordland/_-strider-mot-norsk-lov_-menneskerettigheter-og-all-etikk-og-moral-1.12723925
http://www.lofotposten.no/debatt/lilly-johansens-historie/o/5-29-157411
http://www.lofotposten.no/flakstad/napp/nrk/kommune-far-kritikk-etter-utskriving-av-92-aring/s/5-29-157386
Fra Akerselva Sykehjem, lindrende enhet:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99120415/04-12-2015#t=3m7s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99112515/25-11-2015#t=6m25s
Ring blad- verdighetskampen for eldre, spesielt forholdene på Hønefoss sykehjem
http://www.ringblad.no/meninger/verdighetskampen/er-historiene-om-uverdighet-kun-rykter/o/5-45-112322

http://www.ringblad.no/meninger/pasientenes-virkelighet-snakkes-midt-imot/o/5-45-105100

HTAs generalsekretær Bernhard til Avisa Agder:
http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=35713
http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=35712
Del

Write a Reply or Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.